Villkor och sekretesspolicy

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRSÄLJNING AV WEBBPLATSEN

 

Senaste uppdatering: 02/07/2020

Dessa villkor för användning och försäljning (nedan "Villkor" eller "Villkor för användning och försäljning") beskriver de villkor enligt vilka företaget RoboFuturesTrader (nedan kallat "RoboFuturesTrader") ska göra sin webbplats https://.RoboFuturesTrader.com (nedan kallad "Webbplats") och all tillgänglig information om den (nedan kallad "Tjänster" eller "Service") till användare av webbplatsen (nedan kallad "Användare" eller "Användare"). Tjänsterna består av vissa tjänster som kan tillhandahållas gratis (t.ex. gratis bloggar, artiklar, dokumentation) och andra som kan vara avgiftsbelagda (avgiftsbelagd programmeringshjälp).

 

1/ Information om utgivaren av webbplatsen

RoboFuturesTrader är ett aktiebolag registrerat med organisationsnummer 08554285 och momsnummer GB300828141.

RoboFuturesTrader kommer att kunna lämna ut en användares personuppgifter om detta krävs enligt lag och gällande bestämmelser eller av en rättslig eller administrativ institution, eller om åtkomst, lagring eller kommunikation av dessa uppgifter var rimligen nödvändigt för att (a) följa reglerna för administrativa eller rättsliga förfaranden, (b) för att besvara/möta ett berättigat klagomål eller krav om en tydlig kränkning av en tredje parts rättigheter och (c) för att skydda rättigheterna, egendomen eller den personliga säkerheten för en användare, RoboFuturesTrader eller någon av dess agenter, tjänstemän, tjänsteleverantörer, anställda eller andra, (d) för att besvara krav från tredje part.

Kakor: Cookies är filer som lagras på användarens hårddisk när han eller hon surfar på Internet. En cookie lagrar information och talar om för oss vilken del av webbplatsen som användaren har besökt, hur han använder tjänsterna och hur han kom åt webbplatsen (t.ex. direkt åtkomst genom att lägga in adressen till webbplatsen i sin webbläsare eller genom att klicka på en länk eller en banner på en annan webbplats), som kan läsas direkt av de servrar som RoboFuturesTrader använder vid besök och efterföljande förfrågningar på webbplatsen.

RoboFuturesTrader använder cookies:

 • för att ta fram statistik om webbplatsens publik och användarnas ursprung
 • för att underlätta användarens surfande på webbplatsen och/eller tjänsterna,
 • För att förbättra kvaliteten på webbplatsen och/eller tjänsterna.

Användaren kan göra inställningar för hanteringen av cookies via webbläsarens alternativ (för Internet Explorer, gå till "Verktyg", sedan "Internetverktyg" och sedan till avsnittet "Konfidentialitet"; för Firefox, gå till "Verktyg", sedan "Alternativ", sedan till avsnittet "Integritet" och slutligen till avsnittet "Cookies"). Genom att ändra dessa inställningar kan användaren välja att acceptera alla cookies, att bli informerad när en cookie aktiveras eller att inaktivera alla cookies. Om användaren väljer att ändra dessa inställningar kan hans tillgång till vissa sidor på webbplatsen begränsas eller i vissa fall omöjliggöras. Användaren kan dessutom regelbundet ta bort de cookies som lagras på hans hårddisk eller upprätta en "svart lista" över de webbplatser för vilka användaren inte vill ha cookies lagrade på sin hårddisk.

Webbplatsens fullständiga "Integritetspolicy" finns på denna sida: https://RoboFuturesTrader.com/privacy-policy/

2/ Godkännande av dessa villkor

Genom att använda denna webbplats godkänner du denna policy. OM DU INTE GODKÄNNER DENNA POLICY, VÄNLIGEN ANVÄND INTE VÅR WEBBPLATS. Din fortsatta användning av webbplatsen efter det att ändringar av denna policy har publicerats kommer att betraktas som ett godkännande av dessa ändringar.

Datumet för den senaste uppdateringen/ändringen anges i början av dessa villkor.

Användaren bekräftar att han/hon har informerats om att han/hon har möjlighet att spara dessa användarvillkor på sin hårddisk och/eller skriva ut dem på papper.

3/ Tillgänglighet till platsen

RoboFuturesTrader kommer att göra sitt bästa för att ge användarna tillgång till webbplatsen hela tiden och göra allt för att korrigera eventuella otillgängligheter så snabbt som möjligt.

Webbplatsen är normalt tillgänglig dygnet runt, utom i fall av force majeure eller händelser som RoboFuturesTrader inte kan råda över, och med förbehåll för eventuella avbrott och underhåll som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. RoboFuturesTrader kan efter eget gottfinnande avbryta, avbryta eller stoppa tillgången till hela eller delar av webbplatsen för underhållsändamål.

Användarens tillgång till Webbplatsen kan också hindras av faktorer utanför RoboFuturesTraders kontroll, inklusive, men inte begränsat till, icke-fungerande, ineffektivitet eller otillräcklighet hos den utrustning som Användaren använder för att få tillgång till Webbplatsen och / eller otillgänglighet, icke-funktionerande eller avbrott i tillgången till Internet eller andra telekommunikationstjänster som används för att få tillgång till Webbplatsen.

RoboFuturesTrader ska inte hållas ansvarig för oförmåga att få tillgång till webbplatsen eller för eventuella förluster eller direkta eller indirekta skador för användaren.

Kostnader för internetuppkoppling är på användarens egen bekostnad.

Tillgång till denna tjänst förutsätter att du följer dessa villkor. Varje användare som använder tjänsten måste ha läst dessa villkor i förväg och förbinder sig att följa dem utan förbehåll.

4/ Användning av tjänsterna

Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast avsett för allmän information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för att informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats är korrekt, aktuellt, fungerar, är komplett eller lämpar sig för något särskilt ändamål. Du bekräftar att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

I synnerhet är alla finansiella uppgifter eller exempel på programmeringskoder endast tillgängliga för din information. RoboFuturesTrader kan inte på något sätt hållas ansvarig för eventuella fel och/eller för alla deras direkta och indirekta konsekvenser.

Användaren samtycker därför till att använda sådan information på eget ansvar och accepterar att vara bunden av villkoren i dessa användarvillkor. RoboFuturesTrader, dess dotterbolag och representanter ska inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador till följd av användningen av denna tjänst.

RoboFuturesTrader tillhandahåller inga investeringsrådgivningstjänster. All information på denna webbplats är endast "allmän" information och är inte i något fall personlig eller finansiell investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument.

Datorutrustning och tillgång till Internet: Du är ensam ansvarig för de nödvändiga faciliteterna och du samtycker till att du helt och hållet ansvarar för alla kostnader som är kopplade till användningen av tjänsterna, inklusive men inte begränsat till kostnaderna för anslutningen till telenätverk, inklusive Internet, som är kopplade till användningen av tjänsterna och kostnaderna för de nödvändiga faciliteterna som är kopplade till användningen av tjänsterna.

Det är ditt ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tekniska specifikationerna för din utrustning och ditt internetnätverk gör det möjligt för dig att använda tjänsterna. RoboFuturesTrader kan inte hållas ansvarig för eventuella problem som du kan stöta på som en följd av att du startar eller använder tjänsterna eller din oförmåga att använda tjänsterna.

Du får INTE använda tjänsterna eller webbplatsen för reklam eller kommersiella ändamål. Detta förbud gäller särskilt a) insamling av personuppgifter om användarna eller besökarna på webbplatsen, i synnerhet, men inte uteslutande, i syfte att skicka oönskade meddelanden, b) sändning av oönskade reklammeddelanden, tävlingar eller lotterier, c) begäran om betalning eller online-donationer via tjänsterna och d) försäljning av varor, värvning eller prostitution.

5/ Personligt konto, inloggning och lösenord

Efter att ha fyllt i ett ansökningsformulär kan alla användare få tillgång till ett konto på webbplatsen med hjälp av en inloggning och ett konfidentiellt lösenord.

Användaren förbinder sig att lämna korrekt information om sin identitet och adress och att regelbundet uppdatera sin personliga information.

Inloggningsnamnet och det tillhörande lösenordet är personliga och användaren förbinder sig att inte avslöja dem för tredje part och att inte låta någon annan använda dem. All användning av ett personligt konto med hjälp av inloggningsnamnet och det tillhörande lösenordet anses ha gjorts av användaren; RoboFuturesTrader är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador som bedräglig användning av en tredje part kan orsaka.

Vid förlust, stöld eller bedräglig användning av inloggning och/eller lösenord ska Användaren omedelbart informera RoboFuturesTrader skriftligen utan att detta undantar Användarens ansvar.

Ett lösenord kan ändras när som helst, särskilt om en tredje part använder det på ett bedrägligt sätt.

RoboFuturesTrader är inte skyldig att utöva någon tillsyn över eventuell bedräglig användning av inloggning och/eller lösenord.

Du förbinder dig att inte använda eller försöka använda en annan användares konto eller inloggning, eller låtsas vara någon annan (inklusive en annan användare, anställd eller representant för RoboFuturesTrader) på något sätt, eller antyda att ditt uttalande eller dina kommentarer stöds eller godkänns av RoboFuturesTrader.

6/ Kapacitet

Webbplatsen och tjänsterna får endast användas av personer som har den juridiska kapaciteten att acceptera dessa villkor, dvs. personer som har myndig ålder och som inte står under förmyndarskap. Genom att logga in på webbplatsen, använda tjänsterna eller prenumerera på en tjänst på webbplatsen bekräftar du att du är myndig i enlighet med gällande lagar i ditt hemland eller att du har erhållit tillstånd från dina juridiska företrädare. RoboFuturesTrader förbehåller sig rätten att avsluta din registrering och varje prenumeration på en tjänst, om du inte har den juridiska kapaciteten att acceptera användningsvillkoren.

7/ Riskvarningar

Handel kan utsätta dig för en risk för förlust som är större än dina insättningar och är endast lämplig för erfarna investerare som har tillräckliga ekonomiska medel för att bära en sådan risk.

RoboFuturesTrader tillhandahåller inga investeringsrådgivningstjänster. All information på denna webbplats är endast "allmän" information.

Ingen information på denna webbplats eller som kommuniceras av RoboFuturesTrader på något sätt är investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument.

Hälsovarning

 1. Varning för epilepsi och visuell trötthet. Vissa personer kan drabbas av epileptiska anfall eller medvetandeförlust i samband med vissa starka ljusstimuleringar, t.ex. snabb följd av bilder, upprepning av geometriska figurer, ljusblixtar, blinkande och avstängande ljus eller displayer. Dessa personer bör rådgöra med sin läkare innan de använder tjänsterna. Om du under användningen av tjänsterna drabbas av visuell trötthet, svimning, medvetandeförlust eller andra epilepsisymtom (sammandragningar av ögat eller musklerna, förändrad syn, trötthet i synen, ofrivilliga rörelser och desorientering, ...) bör du omedelbart sluta använda tjänsterna och kontakta en läkare.
 2. Handel är spekulativ och kan resultera i betydande eller fullständig förlust av pengar, eller till och med förluster som överstiger din första insättning eller din första kontantinsats. Du förstår att utvecklingen av ditt investerade belopp kan orsaka känslomässig smärta. Om du har eller kan ha hälsoproblem, till exempel hjärtsjukdomar, bör du därför omedelbart sluta använda tjänsterna.

8/ Användarens ansvar - Elektronisk kommunikation

Tjänsterna är interaktiva.

Tjänsterna gör det möjligt för dig att skicka till RoboFuturesTrader eller till användare via RoboFuturesTrader kommunikation och elektroniska utbyten, särskilt e-post, dokument, datorprogram, inlägg i våra forum, kommentarer eller andra uppgifter som du sparar genom inloggning (nedan "Elektroniska kommunikationer") i enlighet med följande regler:

 • Du använder tjänsterna i enlighet med gällande brittiska lagar och förordningar.
 • Du är personligen ansvarig för den elektroniska kommunikation som skickas till RoboFuturesTrader eller till användare via RoboFuturesTrader, inklusive registreringsdata och all annan information eller data som sparas med hjälp av din inloggning. RoboFuturesTrader ska inte på något sätt hållas ansvarig för någon Elektronisk kommunikation. RoboFuturesTrader kommer att anse att varje Elektronisk kommunikation som skickas med hjälp av din inloggning kommer från dig.
 • Du kommer INTE att skicka några elektroniska meddelanden:
  • i) som innehåller förbjuden information, eller som strider mot gällande lagstiftning, och i synnerhet vars karaktär är stötande, nedsättande, förolämpande, ärekränkande, våldsam, pornografisk eller barnpornografisk, som uppmuntrar till rashat eller våld och/eller terrorism, revisionistisk, som utgör en ursäkt för brott mot mänskligheten, terrorism, som syftar till att trakassera eller hota, eller som sannolikt kan undergräva den mänskliga värdigheten eller utgöra en kränkning av den personliga integriteten;
  • ii) innehåller information som kan kränka en annan persons rättigheter, uppgifter eller material som skyddas av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, know-how, personlighetsrättigheter eller rätten till privatliv, utan skriftligt förhandstillstånd från innehavaren av dessa rättigheter
  • (iii) som innehåller virus, maskar, zip-bomber eller något annat program som är skadligt eller syftar till att i stor skala skicka oönskade meddelanden, till phishing eller för att tränga in och/eller upptäcka svagheter i RoboFuturesTrader, dess tjänsteleverantörer eller dataleverantörernas informationssystem;
  • iv) som innehåller falsk information eller information som inte motsvarar verkligheten, och särskilt varje uttrycklig eller underförstådd hänvisning till ockulta metoder, handmagi etc.

RoboFuturesTrader kommer att kunna, utan att vara skyldig att göra det, undersöka och/eller blockera din elektroniska kommunikation eller inloggning för att upprätthålla säkerheten på webbplatsen eller tjänsterna eller om du bryter mot användarvillkoren och/eller gällande bestämmelser, och detta i enlighet med gällande lagar, utan att det påverkar bestämmelserna om uppsägning. För detta ändamål garanterar du RoboFuturesTrader att du har alla nödvändiga tillstånd för att publicera datorprogram på webbplatsen.

RoboFuturesTrader kommer att göra rimliga ansträngningar för att skydda webbplatsen och tjänsterna mot olaglig användning. Med tanke på Internets inneboende natur inser du dock att RoboFuturesTrader inte kan garantera att webbplatsen, tjänsterna och den elektroniska kommunikationen skyddas mot tredje part eller mot handlingar som ligger utanför ramen för lämpliga kontrollåtgärder som utförs i enlighet med reglerna för god praxis.

Användaren ska försvara, ersätta och hålla RoboFuturesTrader skadeslös från och mot alla klagomål, anspråk, skulder, kostnader och utgifter som uppstår till följd av en åtgärd som initierats av en tredje part till följd av ett elektroniskt meddelande, och mot alla konsekvenser av detta. Du är ensam ansvarig för alla direkta eller indirekta, särskilda eller materiella skador som du själv orsakar RoboFuturesTrader eller tredje part på grund av användning av webbplatsen eller tjänsterna, och du garanterar RoboFuturesTrader och du kommer att kompensera den senare för alla konsekvenser av ett krav eller en åtgärd från en tredje part i detta avseende.

All elektronisk kommunikation kan användas av RoboFuturesTrader som bevis på kommunikation, order, betalningar och transaktioner mellan RoboFuturesTrader och Användaren.

9/ Avlägsnande av olämpligt eller olagligt innehåll

RoboFuturesTrader åtar sig att ta bort allt uppenbart olagligt innehåll som kan anmälas till oss enligt nedanstående förfarande. Användare kan meddela RoboFuturesTrader om förekomsten av uppenbart olagligt innehåll på webbplatsen genom att kontakta oss på ovanstående kontaktadress och ange följande:

 • Datum för anmälan;
 • Ditt namn, yrke, hemvist, nationalitet, födelsedatum och födelseort; om du representerar ett företag, företagets typ, namn, säte och lagliga företrädare;
 • En beskrivning av det omtvistade innehållet och dess exakta plats på webbplatsen;
 • Skälen till varför innehållet bör tas bort, inklusive hänvisning till rättsliga bestämmelser eller bevis för fakta;
 • En kopia av korrespondensen till författaren eller utgivaren av det omtvistade innehållet med begäran om att det ska dras tillbaka eller ändras, eller en motivering till varför författaren eller utgivaren inte kunde kontaktas.

Dessutom informeras användarna om att vi förbehåller oss rätten att fritt ta bort allt innehåll som kan anses olagligt eller olämpligt på webbplatsen eller som inte överensstämmer med de regler som nämns i avsnittet "Regler för moderering" på webbplatsen utan att behöva motivera det.

RoboFuturesTrader informerar dig om att företaget omedelbart kommer att informera lämpliga offentliga myndigheter om olaglig verksamhet som en användare på webbplatsen informerar företaget om eller om du utövar sådan verksamhet när du använder tjänsterna.

10/ Inköpstjänster

Priser:

De priser som anges på webbplatsen eller som skickas i ett priserbjudande är angivna i pund sterling (£). Priserna är fasta och slutgiltiga när erbjudandet accepteras av användaren.

De angivna priserna inkluderar moms.

Betalning:

Betalningar som görs till RoboFuturesTrader får inte betraktas som en insättning eller handpenning.

Betalningen måste göras via PayPal när beställningen godkänns.

Leverans av koder:

Koden kan levereras till den e-postadress som användaren har angett.

Leveranstiderna anges i arbetsdagar på indikativ basis, efter att beställningen har godkänts. Eventuella försenade leveranser ska inte i något fall omfattas av några förseningsavgifter eller straffavgifter och RoboFuturesTrader ska inte vara ansvarig för försenade leveranser på något sätt.

Användaren måste kontrollera att den mottagna koden är fullständig och överensstämmer med användarens specifikationer.

Eventuella reservationer av den levererade koden måste göras inom en kalendervecka efter leveransen. Eventuella senare önskemål om ändringar kommer inte att beaktas, utom om RoboFuturesTrader så önskar.

När det gäller den levererade koden kommer RoboFuturesTrader att innehålla följande tjänster:

 • Källkoden ska levereras i .txt- eller .itf-filformat.
 • RoboFuturesTrader kommer att testa koden i en demomiljö (pappershandel) och med ProBacktest (för handelsstrategier) före leverans.
 • Koden ska kunna exekveras utan syntaxfel i den aktuella versionen av ProRealTime vid leveranstillfället (tillgänglig på prorealtime.com) eller en annan version av ProRealTime

Följande delar ingår inte i den tjänst som tillhandahålls av RoboFuturesTrader och garanteras inte av RoboFuturesTrader på något sätt:

 • alla resultat av all användning av de program eller koder som tillhandahållits användarenAnvändaren ansvarar helt och hållet för all användning av sådana koder. I synnerhet om användaren begär att en handelsstrategi ska programmeras ska RoboFuturesTrader inte hållas ansvarig för resultaten av en sådan strategi.
 • lämpligheten av den kod som tillhandahålls för att användas av användaren i en verklig handelssituation eller lämpligheten av koden för användarens egen personliga eller ekonomiska situation. RoboFuturesTrader ger inga investeringsråd eller uppmaningar att köpa eller sälja finansiella instrument.
 • eventuella variationer i resultatet av en kod som kan bero på användarens nätverksanslutningar, datorfel eller andra tekniska eller elektriska problem som användaren kan uppleva.
 • Marknadsförhållanden eller villkor för mäklare, t.ex. avgifter, spreadar, glidning, prisgap, brist på likviditet osv. som kan leda till skillnader i kodens beteende i backtestingläge eller i en levande handelsmiljö. Dessutom förstår användaren att tidigare resultat inte är vägledande för framtida resultat.
 • Användaren är ensam ansvarig för att överföra sin kod till en handelsplattform.

Ersättning:

Ingen återbetalning kan göras efter att leveransen har gjorts eller efter att RoboFuturesTrader har accepterat en beställning.

Klagomål:

Om du har ett klagomål kan du kontakta oss via kontaktsidan eller genom att skriva till följande e-postadress contact@robofuturestrader.com.

Reklamationer som rör fel eller brister i ett accepterat erbjudande måste göras per rekommenderat brev med mottagningsbevis inom en vecka efter det att koden har mottagits. Klagomål kan inte leda till någon form av böter eller ekonomisk påföljd. Eventuella senare klagomål ska inte beaktas, utom om RoboFuturesTrader bedömer det.

11/ Immateriella rättigheter

Webbplatsen och dess komponenter och innehåll, inklusive deras namn, är RoboFuturesTrader och/eller leverantörer av finansiella data (t.ex. börser) som äger den exklusiva äganderätten. Tillgång till och användning av tjänsterna ger inga rättigheter till användare eller besökare över webbplatsen eller dess innehåll. Det är förbjudet att reproducera, lägga upp, distribuera, visa, kommunicera, ändra, översätta, anpassa eller publicera innehållet på denna webbplats eller någon av dess delar eller innehåll, på någon annan webbplats och/eller stöd, utan föregående skriftligt tillstånd från RoboFuturesTrader,

Det är uttryckligen förbjudet att visa, reproducera, distribuera, extrahera eller återanvända, helt eller delvis, de databaser som är tillgängliga via webbplatsen eller tjänsterna.

12/ Nyhetsbrev

Användare kan prenumerera på RoboFuturesTraders nyhetsbrev genom att ange sin e-postadress på lämplig plats på webbplatsen. Användarna kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att skicka ett e-postmeddelande till RoboFuturesTrader på följande adress: privacy@RoboFuturesTrader.comeller genom att klicka på en länk för att avregistrera sig direkt i e-postmeddelandet.

13/ Externa länkar och källor

Användaren förbinder sig att inte lägga upp några externa länkar som leder användaren vidare till webbplatser som sprider information av olaglig, polemisk, våldsam, pornografisk eller främlingsfientlig karaktär eller som i större utsträckning skulle kunna vara stötande för ett stort antal personer. RoboFuturesTrader förbehåller sig i alla fall rätten att ta bort länkar eller innehåll efter eget gottfinnande.

RoboFuturesTrader kan inte kontrollera innehållet på externa webbplatser och källor som är tillgängliga via webbplatsen eller tjänsterna, via länkar som finns på webbplatsen. RoboFuturesTrader kan inte hållas ansvarig för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material som är tillgängligt på eller från dessa länkade sidor. Om innehållet i en extern länk och/eller källor anses vara olagligt kan Användaren informera RoboFuturesTrader, som kommer att kunna ta bort det omgående i enlighet med avsnitt 9 i användarvillkoren.

14/ Återkoppling och information

All feedback som du lämnar till denna webbplats ska anses vara icke-konfidentiell. RoboFuturesTrader ska ha rätt att använda sådan information på obegränsad basis.

15/ Ansvar

Användarens ansvar

När det gäller uppgifter om värdepapper och annan finansiell information vill vi påminna er om att tidigare resultat inte är en garanti för framtida resultat och att värdet av en investering i värdepapper kan variera genom att stiga eller sjunka beroende på marknadsutvecklingen, växelkurserna eller den direkta eller indirekta avkastning som är knuten till dessa.

Varken webbplatsen eller den information som sprids på webbplatsen kan betraktas som ett erbjudande eller en begäran om köp, teckning eller försäljning av dessa värdepapper i Frankrike eller i någon annan jurisdiktion. Syftet med denna information är inte att direkt eller indirekt i något land genomföra någon form av försäljningsverksamhet eller att ge användaren något erbjudande om värdepapper.

RoboFuturesTrader kan inte i något fall hållas ansvarig:

(i) för alla indirekta skador, särskilt i fråga om förlust av vinst, utebliven vinst, förlust av kundkretsar, av data som bland annat skulle kunna vara en följd av användningen av webbplatsen, eller tvärtom omöjligheten att använda dem;

(ii) vid funktionsstörningar, otillgänglig tillgång, olämplig användning, olämplig konfiguration av användarens dator och även om användaren använder en webbläsare som sällan används;

(iii) för konsekvenserna av hackning, externa eller tekniska händelser oberoende av deras vilja som, om de inträffade på RoboFuturesTraders webbplats, skulle kunna ha en direkt inverkan på den information som sprids;

(iv) för innehållet i annonser och andra länkar eller externa källor som användaren har tillgång till från webbplatsen.

Begränsningar av ansvaret för RoboFuturesTrader. RoboFuturesTrader ansvarar inte för indirekta skador (förutsebara eller oförutsägbara), såsom, om nödvändigt, förlust eller ändring av eller bedräglig tillgång till data, oavsiktlig överföring av virus eller andra skadliga element, förlust av vinst eller möjligheter, kostnader för ersättningsvaror och tjänster eller tredje parts attityd och beteende. Genom ett uttryckligt avtal är RoboFuturesTraders avtalsrättsliga ansvar i samband med tillhandahållandet av tjänsterna, inklusive eventuella skador, uttryckligen begränsat till det totala belopp som användaren betalat till RoboFuturesTrader under de senaste tolv månaderna innan skadan inträffade.

RoboFuturesTrader ger inga investeringsråd, inget i den betalda programtjänsten är investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument.

Genom att tillhandahålla en kod råder RoboFuturesTrader inte Användaren att använda en sådan kod i sin egen handel och gör ingen analys av lämpligheten av en sådan kod för användning i en verklig handelssituation eller för Användarens egen ekonomiska situation.

16/ Slutbestämmelser

16.1. Force majeure

Eventuella händelser av vilken art som helst utanför RoboFuturesTraders kontroll, som är oöverstigliga och oförutsägbara och som har till följd att tillgången till webbplatsen eller tjänsterna försenas eller förhindras, utgör, genom uttryckligt avtal, skäl för avbrytande och/eller upphörande av RoboFuturesTraders skyldigheter enligt villkoren för Användnings- och försäljningsvillkor, utan ersättning. Om force majeure pågår under en längre period än trettio (30) dagar kan dessa användnings- och försäljningsvillkor sägas upp av endera parten, utan ersättning.

16.2. Hela avtalet

Användnings- och försäljningsvillkoren utgör hela avtalet mellan Användaren och RoboFuturesTrader i förhållande till Tjänsterna och upphäver alla uttryckliga eller tysta avtal eller all korrespondens som kan ha gjorts eller utbytts mellan parterna före datumet för godkännande av Användnings- och försäljningsvillkoren.

16.3. Ändringar

Användnings- och försäljningsvillkoren kan när som helst läsas på webbplatsen. RoboFuturesTrader förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra hela eller delar av användnings- och försäljningsvillkoren. Under alla omständigheter gäller villkoren för användning och försäljning. och Försäljningen kommer regelbundet att anpassas för att uppfylla rättsliga och lagstadgade krav.

16.4. Bevis

Du bekräftar att elektroniska register som RoboFuturesTrader förvarar i sina elektroniska system i rimliga förhållanden av säkerhet och tillförlitlighet utgör giltiga bevis för förekomsten av relationer och kommunikation mellan RoboFuturesTrader eller en användare och dig. Det är följaktligen överenskommet att RoboFuturesTrader, i avsaknad av uppenbart fel, kan förlita sig på, särskilt som bevis för en handling eller underlåtenhet, på varje elektronisk del som förberetts, mottagits eller bevarats direkt eller indirekt av RoboFuturesTrader, inklusive i dess elektroniska system.

Dessa element är således bevis och om de tas fram som bevis av RoboFuturesTrader i en rättstvist eller på annat sätt, kommer de att vara godtagbara, giltiga och verkställbara mellan parterna på samma sätt, under samma villkor och med samma kraft som alla dokument som utarbetats, mottagits eller bevarats skriftligen.

16.5. Autonomi

Om en eller flera av bestämmelserna i användar- och försäljningsvillkoren förklaras ogiltiga i enlighet med en lag eller ett rättsligt eller administrativt beslut, behåller de övriga bestämmelserna sin bindande verkan, utom om dessa bestämmelser är klart oskiljaktiga från de bestämmelser som har ogiltigförklarats eller bedömts som icke tillämpliga.

16.6. Icke-överlåtelse

Om den ena eller den andra parten inte kräver att ett eller flera av villkoren i användnings- och försäljningsvillkoren skall uppfyllas, skall detta inte innebära att den ena parten avstår från möjligheten att kräva att de uppfylls i framtiden.

16.7. Tillämplig lag och jurisdiktion

ALLA MENINGSSKILJAKTIGHETER ELLER TVISTER SOM INTE KAN LÖSAS I GODO FALLER INOM PARISDOMSTOLARNAS EXKLUSIVA BEHÖRIGHET I FRANKRIKE, OAVSETT OM DET FINNS FLERA SVARANDE, OM TREDJE PART HAR ANMÄLT SIG, OM DET RÖR SIG OM ETT SUMMARISKT FÖRFARANDE, OM DET RÖR SIG OM EN SUMMARISK TALAN ELLER OM EN FRAMSTÄLLNING.

17/ Kontakt

Frågor om detta dokument eller om vår hantering av din information kan skickas via e-post till privacy@RoboFuturesTrader.com