Harmoniska indikatorer

Harmoniska indikatorer - Fladdermusmönster

Bat-mönstret är nästa harmoniska indikator som ska granskas i serien för en översikt över harmoniska handelsmönster, kolla in den här artikeln Bat-mönstret liknar Cypher harmoniska mönster, men det följer olika Fibonacci-förhållanden. Ett av de viktigaste sätten att differentiera en Bat-struktur [...]

Harmoniska indikatorer - Cypher-mönster

Cypher-mönstret använder Fibonacci-värden för att fastställa potentiella omvändningszoner där det finns en stor chans att marknaden ändrar riktning. När sådana mönster väl har identifierats kan de skapa möjligheter med hög belöning i förhållande till risk vid handel med forex och index. I den harmoniska mönstervärlden är Cypher-mönstret forex [...]

Prorealtime Harmonic Pattern Trading Introduktion

Harmoniska mönster Indicator Översikt

Jag handlar harmoniska mönster med hjälp av Eurhythmic Patterns ProRealTime indikatorn från ALE Automatic Trading För närvarande arbetar jag genom back-tester för att hitta de mönster, produkt- och tidsramskombinationer som har den högsta sannolikheten handelsresultat. Jag kommer att publicera uppdaterad forskning i de mönsterspecifika inläggen när det [...]