TOS en privacybeleid

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN VERKOOP VAN DE SITE

 

Laatste update: 02/07/2020

Deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden (hierna "AV" of "Gebruiks- en verkoopvoorwaarden") beschrijft de voorwaarden waaronder het bedrijf RoboFuturesTrader (hierna "RoboFuturesTrader") zijn website https://.RoboFuturesTrader.com (hierna de "Site") en alle beschikbare informatie daarover (hierna de "Diensten" of "Dienst") aan gebruikers van de Site (hierna de "Gebruiker" of "Gebruikers"). De Diensten bestaan uit sommige diensten die gratis kunnen worden geleverd (zoals gratis blogs, artikelen, documentatie) en sommige die betaald kunnen worden (betaalde programmeerondersteuning).

 

1/ Informatie over de uitgever van de website

RoboFuturesTrader is een besloten vennootschap geregistreerd bedrijfsnummer 08554285 en BTW nummer GB300828141

RoboFuturesTrader zal in staat zijn om de persoonlijke gegevens van een Gebruiker openbaar te maken, indien dit wordt vereist door de wet en de geldende regelgeving of een rechterlijke of administratieve instelling, of indien de toegang, de opslag of de communicatie van deze gegevens redelijkerwijs noodzakelijk was om (a) te voldoen aan de regels van de administratieve of gerechtelijke procedure, (b) te reageren op een gerechtvaardigde klacht of claim met betrekking tot de duidelijke schending van de rechten van een derde partij en (c) om de rechten, de eigendom of de persoonlijke veiligheid van een gebruiker, van RoboFuturesTrader of een van zijn agenten, ambtenaren, dienstverleners, werknemers of andere te beschermen, (d) om te reageren op claims van derden.

Cookies: Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen tijdens het surfen op het Internet. Een cookie slaat informatie op en vertelt ons welk deel van de site een gebruiker heeft bezocht, zijn gebruik van de diensten en hoe hij toegang heeft gekregen tot de site (bijvoorbeeld, directe toegang door het invoegen van het adres van de site in zijn browser of door te klikken op een link of een banner op een andere site), die direct kan worden gelezen door de servers gebruikt door RoboFuturesTrader tijdens bezoeken en latere verzoeken op de site.

RoboFuturesTrader maakt gebruik van cookies:

 • om statistieken te genereren over het publiek van de Site en de herkomst van de Gebruikers
 • om het surfen van de Gebruiker op de Site en/of de Diensten te vergemakkelijken,
 • om de kwaliteit van de Site en/of de Diensten te verbeteren.

De Gebruiker kan de instellingen voor het beheer van de cookies bepalen via de opties van zijn Internetbrowser (voor Internet Explorer, ga naar "Extra", vervolgens naar "Internet Tools", en vervolgens naar de rubriek "Vertrouwelijkheid"; voor Firefox, ga naar "Extra", vervolgens naar "Opties", vervolgens naar de rubriek "Privacy" en ten slotte naar de rubriek "Cookies"). Door deze instellingen te wijzigen, kan de Gebruiker ervoor kiezen alle cookies te aanvaarden, verwittigd te worden bij het activeren van een cookie of alle cookies uit te schakelen. Indien de Gebruiker ervoor kiest deze instellingen te wijzigen, kan zijn toegang tot bepaalde pagina's van de Site worden beperkt of in sommige gevallen onmogelijk worden gemaakt. De Gebruiker kan bovendien regelmatig de op zijn harde schijf opgeslagen cookies verwijderen of een "blacklist" instellen van de sites waarvoor de Gebruiker geen cookies op zijn harde schijf opgeslagen wil zien.

Het volledige "Privacybeleid" van de Site is beschikbaar op deze pagina: https://RoboFuturesTrader.com/privacy-policy/

2/ Aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze Site te gebruiken, geeft u te kennen dat u dit beleid aanvaardt. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DIT BELEID, VERZOEKEN WIJ U ONZE SITE NIET TE GEBRUIKEN. Uw voortgezet gebruik van de Site na het bekendmaken van wijzigingen aan dit beleid zal worden beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen.

De datum van de laatste bijwerking/wijziging staat aan het begin van deze AV.

De Gebruiker erkent ervan in kennis te zijn gesteld dat hij de mogelijkheid heeft om deze AV op zijn harde schijf op te slaan en/of op papier af te drukken.

3/ Toegankelijkheid van de site

RoboFuturesTrader zal zijn uiterste best doen om Gebruikers toegang tot de Site te allen tijde en om alles in het werk te stellen om eventuele onbeschikbaarheid zo snel mogelijk te corrigeren.

De Site is normaal gesproken vierentwintig / zevenentwintig beschikbaar, behalve in gevallen van overmacht of gebeurtenissen buiten de controle van RoboFuturesTrader en onder voorbehoud van storingen en onderhoud noodzakelijk voor de goede werking van de Site. RoboFuturesTrader kan naar eigen goeddunken de toegang tot de gehele of een deel van de Site opschorten, onderbreken of stopzetten voor onderhoudsdoeleinden.

De toegang van een Gebruiker tot de Site kan ook worden belemmerd door factoren buiten de controle van RoboFuturesTrader, met inbegrip van maar niet beperkt tot, niet-functioneren, inefficiëntie of ongeschiktheid van de apparatuur die wordt gebruikt door de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Site en / of onbeschikbaarheid, niet-functioneren of onderbreking van de toegang tot het internet of andere telecommunicatiediensten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Site.

RoboFuturesTrader is niet aansprakelijk in geval van onvermogen om toegang te krijgen tot de site of enig verlies of directe of indirecte schade aan de gebruiker.

De kosten voor de internetverbinding zijn voor rekening van de gebruiker.

Toegang tot deze Service is onderworpen aan de naleving van deze AV. Elke Gebruiker die toegang heeft tot de Service moet vooraf kennis hebben genomen van deze AV en verbindt zich ertoe deze zonder voorbehoud na te leven.

4/ Gebruik van de diensten

De inhoud van de pagina's van deze Site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en voor algemeen gebruik. Hij kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Noch wij, noch derden geven enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal die op deze website gevonden of aangeboden worden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en dergelijk materiaal onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan.

In het bijzonder, alle financiële gegevens of programmeer code voorbeelden zijn alleen beschikbaar gesteld voor uw informatie. RoboFuturesTrader kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of voor alle directe en indirecte gevolgen daarvan.

Bijgevolg stemt de gebruiker in met het gebruik van dergelijke informatie onder hun eigen verantwoordelijkheid en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze AV. RoboFuturesTrader, zijn filialen en vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze dienst.

RoboFuturesTrader biedt geen beleggingsadvies diensten aan. Alle informatie op deze Site is "Algemene" informatie alleen en is in geen geval persoonlijk of financieel beleggingsadvies, noch een verzoek tot het kopen of verkopen van een financieel instrument.

Computeruitrusting en internettoegang: U bent als enige verantwoordelijk voor de noodzakelijke faciliteiten en u stemt ermee in dat u als enige en volledig verantwoordelijk bent voor alle kosten in verband met het gebruik van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten voor de verbinding met de telecommunicatienetwerken, met inbegrip van het internet, in verband met het gebruik van de Diensten en de kosten voor de noodzakelijke faciliteiten in verband met het gebruik van de Diensten.

Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de technische specificaties van uw apparatuur en van uw internet-netwerk u in staat stellen om de Diensten te gebruiken. RoboFuturesTrader kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig probleem dat u zou kunnen ondervinden als gevolg daarvan, bij de lancering of het gebruik van de Diensten of uw onvermogen om de Diensten te gebruiken.

U zult de Diensten of de Site NIET gebruiken voor reclame of commerciële doeleinden. Dit verbod is met name gericht op (a) het verzamelen van persoonlijke gegevens over de Gebruikers of de bezoekers van de Site in het bijzonder, maar niet beperkt tot, met als doel het verzenden van ongevraagde berichten, (b) het verzenden van ongevraagde promotionele berichten, prijsvragen of loterijen (c) het vragen om betaling of online donaties via de Diensten en (d) verkoopwerving, tippelen of prostitutie.

5/ Persoonlijke rekening, login en wachtwoord

Na het invullen van een aanmeldingsformulier kunnen alle Gebruikers toegang krijgen tot een account op de website met behulp van een login en een vertrouwelijk wachtwoord.

De Gebruiker stemt ermee in correcte informatie te verstrekken over zijn identiteit en adres, en zijn persoonlijke informatie regelmatig bij te werken.

De loginnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn persoonlijk en de Gebruiker stemt ermee in deze niet aan een derde partij bekend te maken, noch iemand anders hiervan gebruik te laten maken. Elk gebruik van een persoonlijke account met behulp van de login en het bijbehorende wachtwoord wordt geacht te zijn gemaakt door de Gebruiker; RoboFuturesTrader is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die frauduleus gebruik door een derde partij zou kunnen veroorzaken.

In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een login en / of wachtwoord, moet de Gebruiker RoboFuturesTrader onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen, zonder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker te ontlopen.

Een wachtwoord kan te allen tijde worden gewijzigd, met name in geval van frauduleus gebruik door een derde.

RoboFuturesTrader is niet gebonden aan enig toezicht op mogelijk frauduleus gebruik van een login en / of wachtwoord.

U verbindt zich ertoe niet te gebruiken of proberen te gebruiken van een andere gebruiker account of Login, noch voor te doen als iemand anders (met inbegrip van een andere gebruiker, werknemer of een vertegenwoordiger van RoboFuturesTrader) op welke wijze dan ook, noch impliceren dat uw verklaring of opmerkingen worden ondersteund of onderschreven door RoboFuturesTrader.

6/ Capaciteit

Het gebruik van de Site en de Services is uitsluitend voorbehouden aan personen die de wettelijke bevoegdheid hebben om deze AV te aanvaarden, d.w.z. personen die meerderjarig zijn en niet onder voogdij staan. Door in te loggen op de site, door het gebruik van de diensten of een abonnement op een dienst op de site, erkent u dat u de wettelijke leeftijd van toestemming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van uw land van verblijf of toestemming hebben verkregen van uw wettelijke vertegenwoordigers. RoboFuturesTrader behoudt zich het recht voor om uw registratie te beëindigen en een abonnement op een Dienst, indien u niet de wettelijke bevoegdheid om de Gebruiksvoorwaarden te accepteren.

7/ Risicowaarschuwingen

Handelen kan u blootstellen aan een risico van verlies dat groter is dan uw inleg en is alleen geschikt voor ervaren beleggers die over voldoende financiële middelen beschikken om een dergelijk risico te dragen.

RoboFuturesTrader biedt geen beleggingsadvies diensten aan. Alle informatie op deze Site is alleen "Algemene" informatie.

Geen informatie op deze site of gecommuniceerd door RoboFuturesTrader op enigerlei wijze is beleggingsadvies of een verzoek om te kopen of verkopen van een financieel instrument.

Gezondheidswaarschuwing

 1. Waarschuwing voor epilepsie en visuele vermoeidheid. Bepaalde personen kunnen aanvallen van epilepsie of bewustzijnsverlies krijgen die verband houden met bepaalde sterke lichtstimulaties, zoals een snelle opeenvolging van beelden, herhaling van geometrische figuren, van lichtflitsen, van aan- en uitflitsen of van displays. Deze personen dienen hun arts te raadplegen alvorens gebruik te maken van de diensten. Indien u tijdens het gebruik van de diensten last krijgt van visuele vermoeidheid, een gevoel van flauwte, bewustzijnsverlies of een ander symptoom van epilepsie (samentrekkingen van de ogen of van de spieren, gewijzigd zicht, vermoeid gezichtsvermogen, onwillekeurige bewegingen en desoriëntatie, ...) dient u het gebruik van de diensten onmiddellijk te staken en een arts te raadplegen.
 2. Handelen is speculatief en kan resulteren in aanzienlijk of volledig verlies van fondsen, of zelfs verliezen die hoger zijn dan uw eerste storting of uw eerste contanten. U begrijpt dat de evolutie van uw geïnvesteerd bedrag emotioneel leed kan veroorzaken. Indien u gezondheidsproblemen heeft of zou kunnen hebben, zoals hartaandoeningen, dient u daarom onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Diensten.

8/ Aansprakelijkheid van de gebruiker - Elektronische communicatie

De Diensten zijn interactief.

De Diensten staan u toe om naar RoboFuturesTrader of naar Gebruikers via RoboFuturesTrader communicatie en elektronische uitwisselingen te sturen, in het bijzonder e-mails, documenten, computerprogramma's, posts in onze forums, commentaren of andere gegevens die u opslaat door toegang via login (hierna "Elektronische communicatie") met verplichte inachtneming van de volgende regels:

 • U gebruikt de Diensten in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in het Verenigd Koninkrijk.
 • U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de Elektronische Communicatie verzonden naar RoboFuturesTrader of naar Gebruikers via RoboFuturesTrader, inclusief registratie gegevens en alle andere informatie of gegevens opgeslagen met behulp van uw login. Op geen enkele wijze zal RoboFuturesTrader aansprakelijk worden gesteld voor enige Elektronische Communicatie. RoboFuturesTrader zal ervan uitgaan dat alle Elektronische Communicatie verzonden met gebruik van uw login van u afkomstig is.
 • U zult GEEN Elektronische Communicatie verzenden:
  • i) die verboden informatie bevatten, dan wel in strijd zijn met de geldende wetgeving, en met name van beledigende, kleinerende, beledigende, lasterlijke, gewelddadige, pornografische of kinderpornografische aard zijn, aanzetten tot rassenhaat of geweld en/of terrorisme, revisionistisch zijn, een apologie vormen voor misdaden tegen de menselijkheid, terrorisme, gericht zijn op intimidatie of bedreiging, of van dien aard zijn dat zij de menselijke waardigheid aantasten of een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer;
  • ii) informatie bevat die inbreuk kan maken op de rechten van een andere persoon, gegevens of materiaal beschermd door auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten, knowhow, persoonlijkheidsrechten of recht op privacy, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze rechten
  • (iii) die virussen, wormen, zip bommen of andere programma's bevatten die schadelijk zijn of gericht zijn op het op grote schaal verzenden van ongevraagde berichten, op phishing of om binnen te dringen en/of zwakke plekken op te sporen in het informatiesysteem van RoboFuturesTrader, van zijn dienstverleners, of van de Gegevensverstrekkers;
  • iv) onjuiste informatie of informatie die niet overeenstemt met de werkelijkheid, en met name elke expliciete of impliciete verwijzing naar occulte praktijken of handlijnkunde, enz.

RoboFuturesTrader zal in staat zijn om, zonder daartoe verplicht te zijn, uw Elektronische Communicatie of de Login te onderzoeken en/of te blokkeren om de veiligheid van de Site of van de Diensten te handhaven of in geval van schending van uw kant van de Algemene Voorwaarden en/of van de geldende regelgeving, en dit, in overeenstemming met de geldende wetgeving, onverminderd de bepalingen met betrekking tot beëindiging. Te dien einde, garandeert u RoboFuturesTrader dat u in het bezit bent van alle autorisaties die nodig zijn voor de publicatie van computerprogramma's op de Site.

RoboFuturesTrader zal redelijke inspanningen leveren om de Site en de Diensten te beschermen tegen en onrechtmatig gebruik. Echter, gezien de inherente aard van het internet, erkent u dat RoboFuturesTrader niet kan instaan voor de bescherming van de Site, Diensten en Elektronische Communicatie tegen derden of tegen alle handelingen die buiten het bereik van passende controlemaatregelen uitgevoerd volgens de regels van goed gebruik.

Gebruiker zal RoboFuturesTrader verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle klachten, claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien uit een actie geïnitieerd door een derde partij als gevolg van een Elektronische Communicatie, en tegen alle gevolgen daarvan. U bent als enige verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, speciale of materiële schade veroorzaakt door uzelf aan RoboFuturesTrader of derden als gevolg van het gebruik van de Site of van de Diensten, en u garandeert RoboFuturesTrader en u zult deze laatste compenseren voor alle gevolgen van een claim of actie door een derde partij in dit opzicht.

Alle Elektronische Communicatie kan worden gebruikt door RoboFuturesTrader als bewijs van communicatie, orders, betalingen en transacties tussen RoboFuturesTrader en de Gebruiker.

9/ Verwijdering van ongepaste of illegale inhoud

RoboFuturesTrader verbindt zich ertoe om alle duidelijk illegale inhoud te verwijderen die aan ons kan worden gemeld door middel van de onderstaande procedure. Gebruikers kunnen RoboFuturesTrader op de hoogte stellen van de aanwezigheid van duidelijk illegale inhoud op de Site door contact met ons op te nemen op het bovenstaande contact adres en door het volgende aan te geven:

 • De kennisgevingsdatum;
 • Uw naam, beroep, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum en -plaats; indien u een vennootschap vertegenwoordigt, het type, de naam, de statutaire zetel en de wettelijke vertegenwoordiger van deze vennootschap;
 • De beschrijving van de betwiste inhoud en de precieze locatie ervan op de Site;
 • De redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, met inbegrip van de verwijzing naar wettelijke bepalingen of bewijzen van feiten;
 • Een kopie van de briefwisseling met de auteur of de uitgever van de betwiste inhoud met het verzoek deze in te trekken of te wijzigen, of een motivering waarom geen contact met de auteur of de uitgever kon worden opgenomen.

Bovendien worden de gebruikers ervan op de hoogte gebracht dat wij ons het recht voorbehouden om vrijelijk alle inhoud te verwijderen die als illegaal of ongepast kan worden beschouwd op de Site of die niet in overeenstemming is met de regels vermeld in onze sectie "Moderatieregels" van de site, zonder dat wij dit hoeven te rechtvaardigen.

RoboFuturesTrader informeert u dat het onmiddellijk de juiste overheidsinstanties van elke onwettige activiteit waarvan zij zou kunnen worden geïnformeerd door een gebruiker op de Site of als u dergelijke activiteiten zou uitoefenen tijdens het gebruik van de Diensten.

10/ Aankoopdiensten

Prijzen:

De prijzen die op de Site worden aangegeven of in een prijsofferte worden verzonden, zijn aangegeven in Pond Sterling (£). De prijzen zijn vast en definitief wanneer de offerte door de Gebruiker is aanvaard.

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Betaling:

Betalingen gedaan aan RoboFuturesTrader kunnen niet worden beschouwd als een aanbetaling of betaling.

Betalingen moeten worden gedaan wanneer de bestelling is geaccepteerd via PayPal.

Code levering:

De code kan worden bezorgd op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres.

Levertijden worden aangegeven in werkdagen op een indicatieve basis, nadat de bestelling is gevalideerd. Elke late levering zal in geen geval onderworpen zijn aan enige late levering kosten of boetes en RoboFuturesTrader zal niet aansprakelijk zijn voor late leveringen op enigerlei wijze.

De gebruiker moet de volledigheid en de conformiteit van de ontvangen code met de specificaties van de gebruiker verifiëren.

Eventuele voorbehouden op de geleverde code moeten worden gemaakt binnen een kalenderweek na de levering. Eventuele latere verzoeken tot wijzigingen worden niet in behandeling genomen, behoudens ter beoordeling van RoboFuturesTrader.

Met betrekking tot de geleverde code, zal RoboFuturesTrader de volgende diensten omvatten:

 • De broncode wordt geleverd in een .txt- of .itf-bestandsformaat.
 • RoboFuturesTrader zal de code testen in een demo-omgeving (paper trading) en met ProBacktest (voor trading strategieën) voorafgaand aan de levering.
 • De code zal zonder syntaxfouten kunnen worden uitgevoerd op de huidige versie van ProRealTime op het moment van levering (beschikbaar op prorealtime.com) of een andere versie van ProRealTime

De volgende elementen zijn niet opgenomen in de dienst die wordt geleverd door RoboFuturesTrader en worden niet gegarandeerd door RoboFuturesTrader op enigerlei wijze:

 • de resultaten van het gebruik van de aan de gebruiker verstrekte programma's of codesElk gebruik van dergelijke codes is onder de eigen volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In het bijzonder, als de gebruiker vraagt om een handelsstrategie te programmeren, zal RoboFuturesTrader niet verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten van een dergelijke strategie.
 • de geschiktheid van de verstrekte code voor gebruik door de Gebruiker in een reële handelssituatie of de geschiktheid van de code voor de eigen persoonlijke of financiële situatie van de Gebruiker. RoboFuturesTrader geeft geen beleggingsadvies noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van een financieel instrument.
 • afwijkingen in de resultaten van een code die het gevolg kunnen zijn van de netwerkverbindingen van de Gebruiker, computerfouten, of enig ander technisch of elektrisch probleem waarmee de Gebruiker te maken kan krijgen.
 • marktomstandigheden of brokeragevoorwaarden zoals vergoedingen, spreads, slippage, prijsgaten, gebrek aan liquiditeit, enz. die kunnen leiden tot verschillen in het gedrag van een code in backtestingmodus of in een live handelsomgeving. Bovendien begrijpt de Gebruiker dat resultaten uit het verleden geen indicatie zijn voor toekomstige prestaties.
 • de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het overzetten van zijn code in een handelsplatform.

Vergoeding:

Geen terugbetaling kan worden gedaan nadat de levering is gedaan of nadat RoboFuturesTrader een bestelling heeft aanvaard.

Klachten:

In geval van een klacht, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen via de contact pagina of door te schrijven naar het email adres contact@robofuturestrader.com.

Elke klacht betreffende een fout of een vergissing in verband met een aanvaard aanbod moet per aangetekende brief met bewijs van ontvangst worden ingediend binnen een week na ontvangst van de code. Klachten kunnen niet leiden tot enige vorm van boete of geldboete. Elke latere klacht zal niet in aanmerking worden genomen, behalve naar goeddunken van RoboFuturesTrader.

11/ Intellectuele Eigendom

De Site en de onderdelen en de inhoud, met inbegrip van hun namen zijn het exclusieve eigendom van RoboFuturesTrader en / of financiële data providers (zoals beurzen). Toegang tot en het gebruik van de Diensten geeft geen enkel recht aan Gebruikers of bezoekers over de Site of de inhoud ervan. Het is verboden om te reproduceren, posten, distribueren, tonen, communiceren, wijzigen, vertalen, aanpassen of publiceren van de inhoud van deze Site of een van haar elementen of inhoud, op een andere website en / of ondersteuning, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RoboFuturesTrader,

Het geheel of gedeeltelijk tonen, reproduceren, distribueren, extraheren of hergebruiken van de databanken die toegankelijk zijn via de Site of de Diensten is uitdrukkelijk verboden

12/ Nieuwsbrief

Gebruikers kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief van RoboFuturesTrader door het invoeren van hun e-mailadres in de daarvoor bestemde plaats op de Site. Op elk gewenst moment, Gebruikers zullen in staat zijn om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail naar RoboFuturesTrader op het volgende adres: privacy@RoboFuturesTrader.comof door te klikken op een "unsubscribe" link direct in de e-mail.

13/ Externe links en bronnen

Gebruikers stemmen ermee in geen externe links te plaatsen die de Gebruiker doorverwijzen naar sites die informatie verspreiden van onwettige, polemische, gewelddadige, pornografische of xenofobische aard of die, in grotere mate, beledigend kunnen zijn voor een groot aantal mensen. In ieder geval, RoboFuturesTrader behoudt zich het recht voor om iedere link of Inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen.

RoboFuturesTrader kan de inhoud van externe sites en bronnen die toegankelijk zijn via de Site of de Diensten, via links aanwezig op de Site niet controleren. RoboFuturesTrader kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op of van deze gelinkte pagina's. Indien de inhoud van een externe link en/of bronnen als illegaal wordt beschouwd, kunnen Gebruikers RoboFuturesTrader informeren, die in staat zal zijn om het onmiddellijk te verwijderen in overeenstemming met paragraaf 9 van de Algemene Voorwaarden.

14/ Terugkoppeling en informatie

Alle feedback die u verstrekt aan deze Site wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn. RoboFuturesTrader is vrij om dergelijke informatie te gebruiken op een onbeperkte basis.

15/ Aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Wat de gegevens over effecten en andere financiële informatie betreft, wordt eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst en dat de waarde van een belegging in effecten kan variëren door te stijgen en evenzeer door te dalen naar gelang van de ontwikkeling van de markt, de wisselkoersen of de directe of indirecte rendementen die aan deze laatste verbonden zijn.

Noch de site, noch de op de site verspreide informatie kan worden beschouwd als een aanbod of verzoek tot aankoop, inschrijving of verkoop van de genoemde effecten in Frankrijk of in enig ander rechtsgebied. Het doel van de genoemde informatie is niet om direct of indirect in welk land dan ook enige handeling van verkoopwerving te verrichten of om enige aanbieding van effecten aan de Gebruiker te doen.

In ieder geval kan RoboFuturesTrader niet aansprakelijk worden gesteld:

(i) voor elke indirecte schade, met name betreffende winstderving, winstderving, verlies van cliënteel, verlies van gegevens die onder meer zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Site, of integendeel de onmogelijkheid van hun gebruik;

ii) voor een storing, onbeschikbaarheid van toegang, oneigenlijk gebruik, verkeerde configuratie van de computer van de Gebruiker, en ook het gebruik door de Gebruiker van een browser die zelden wordt gebruikt;

(iii) voor de gevolgen van daden van hacking, externe of technische gebeurtenissen onafhankelijk van hun wil, die als ze gebeurd op de site van RoboFuturesTrader zou een directe impact hebben op de verspreide informatie ;

(iv) voor de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die door de Gebruiker vanaf de Site toegankelijk zijn.

Beperkingen van de verantwoordelijkheid van RoboFuturesTrader. RoboFuturesTrader zal niet verantwoordelijk zijn voor enige indirecte schade (voorzienbaar of onvoorzienbaar), zoals, indien nodig, verlies of wijziging van of frauduleuze toegang tot gegevens, toevallige overdracht van virussen of van enig ander schadelijk element, verlies van winst of kansen, de kosten van vervangende goederen en diensten of de houding en het gedrag van een derde partij. Bij uitdrukkelijke overeenkomst, de contractuele verantwoordelijkheid van RoboFuturesTrader met betrekking tot de levering van de diensten, met inbegrip van eventuele schade, is uitdrukkelijk beperkt tot het totale bedrag van de bedragen betaald door de gebruiker, aan RoboFuturesTrader, gedurende de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het optreden van het nadeel.

RoboFuturesTrader geeft geen beleggingsadvies, niets in de Betaalde programmering dienst is beleggingsadvies, noch een verzoek tot het kopen of verkopen van een financieel instrument

Door het verstrekken van een code, RoboFuturesTrader is niet adviseren van de gebruiker om een dergelijke code te gebruiken in hun eigen handel en maakt geen analyse van de geschiktheid van een dergelijke code voor gebruik in een echte trading situatie of de eigen financiële situatie van de gebruiker.

16/ Slotbepalingen

16.1. Overmacht

Alle gebeurtenissen van welke aard dan ook buiten de controle van RoboFuturesTrader, die onoverkomelijk en onvoorzienbaar zijn en als gevolg hebben het vertragen of verhinderen van de toegang tot de Site of Diensten vormen, met uitdrukkelijke instemming, reden voor de opschorting en/of beëindiging van de verplichtingen van RoboFuturesTrader onder de voorwaarden van de Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden, zonder schadevergoeding. Indien het geval van overmacht langer duurt dan een periode van dertig (30) dagen, kunnen deze Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden van rechtswege worden beëindigd door beide partijen, zonder schadevergoeding.

16.2. Gehele overeenkomst

De Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en RoboFuturesTrader met betrekking tot de Diensten en annuleren elke uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst of enige correspondentie die zou zijn gemaakt of uitgewisseld tussen de partijen voorafgaand aan de datum van aanvaarding van de Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden.

16.3. Wijzigingen

De Gebruiks-en Verkoopsvoorwaarden kunnen op elk moment worden geraadpleegd op de Site. RoboFuturesTrader behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, alle of een deel van de Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. In ieder geval, de Gebruiksvoorwaarden en De verkoop zal regelmatig worden aangepast om te voldoen aan de wettelijke en statutaire vereisten.

16.4. Bewijsmateriaal

U erkent dat elektronische records bewaard door RoboFuturesTrader in zijn elektronische systemen in redelijke omstandigheden van veiligheid en betrouwbaarheid geldig bewijs vormen voor het bestaan van relaties en communicatie tussen RoboFuturesTrader of een Gebruiker en U. Het is dienovereenkomstig overeengekomen dat, bij afwezigheid van een duidelijke fout, RoboFuturesTrader mag vertrouwen, in het bijzonder voor het bewijs van een handeling of nalatigheid, op elk elektronisch element, direct of indirect voorbereid, ontvangen of bewaard door RoboFuturesTrader met inbegrip van in haar elektronische systemen.

Deze elementen zijn dus bewijs en, indien geproduceerd als bewijs door RoboFuturesTrader in een geschil of anderszins, zullen zij toelaatbaar, geldig en afdwingbaar zijn tussen de partijen op dezelfde manier, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde kracht als elk document opgesteld, ontvangen of bewaard op schrift.

16.5. Autonomie

Indien één of meer bepalingen van de Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden nietig worden verklaard ingevolge een wet of een gerechtelijke of administratieve beslissing, behouden de overige bepalingen hun bindende kracht, behalve indien deze bepalingen duidelijk onlosmakelijk verbonden zijn met de bepalingen die nietig zijn verklaard of niet toepasbaar zijn verklaard.

16.6. Niet verlaten

Het nalaten door één van de partijen om de uitvoering van één van de bepalingen, voorwaarden of verplichtingen van de Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden te eisen, brengt op geen enkel ogenblik met zich mee dat hij afziet van de mogelijkheid om de uitvoering ervan in de toekomst te eisen.

16.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

GESCHILLEN OF DISPUTEN DIE NIET IN DER MINNE KUNNEN WORDEN GESCHIKT, BEHOREN TOT DE UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN VAN PARIJS IN FRANKRIJK, NIETTEGENSTAANDE HET BESTAAN VAN MEERDERE VERWEERDERS, DE TUSSENKOMST VAN DERDEN, DE KORTGEDINGPROCEDURE, DE KORTGEDINGPROCEDURE OF HET VERZOEKSCHRIFT.

17/ Contact

Vragen over dit document of over onze behandeling van uw informatie kunnen per e-mail worden gezonden aan privacy@RoboFuturesTrader.com