Exits

Op ATR gebaseerde trailing stop in twee stappen

Two Stage ATR Based Trailing Stop // ================trailing atr stop VIRTUAL================== if enabletsvir then // once stepsvir=0 once minatrdistvir=0 once atrtrailingperiodvir = 2 // atr parameter once minstopvir = 10 // minimum afstand if barindex=tradeindex then trailingstoplongvir = 5 // trailingstop atr afstand trailingstopshortvir = 5 // trailingstop atr afstand else if longonmarket then if [...]

Op ATR gebaseerde Trailing Stop

ATR Gebaseerde Trailing Stop Met Ingebouwde Grafiek Functie // trailing stop atr eens enablets=1 eens displayts=1 if enablets then // eens steps=0.05 eens minatrdist=3 eens atrtrailingperiod = 14 // atr parameter waarde eens minstop = 10 // minimum trailing stop afstand if barindex=tradeindex then trailingstoplong = 5 // trailingstop atr [...]

Prorealtime Trailing Stop

% Gebaseerde Trailing Stop V2

Overzicht De trailing stop combineert een startpunt en een stapwaarde gebaseerd op een percentage van de koers waarbij een nieuwe koers wordt berekend bij het sluiten van elke staaf. Het is een versie van de swing trading trailing stop maar is zodanig gewijzigd dat de trailing stop [...]

prorealtime sluiten na x kaarsen

Sluit After X Candles

Overzicht Deze code werd voor het eerst gebruikt voor swing trading systemen om ofwel break out trades met winst af te sluiten vooraleer ze omkeerden of om onrendabele break out mislukkingen af te sluiten vooraleer het volledige verlies van de stop loss te nemen De code laat een aantal bars toe van winstgevende en [...]

Prorealtime trailing stop

% Gebaseerde Trailing Stop

Overzicht De trailing stop combineert een startpunt en een stapwaarde gebaseerd op een percentage van de koers waarbij een nieuwe koers wordt berekend bij het sluiten van elke staaf De onderstaande voorbeeldvariabelen zijn voor een swing trading systeem maar moeten per systeem worden geoptimaliseerd [...]